Kunskapsdag och webinarer

Här samlar vi dokument och anteckningar från våra kunskapsdagar och webinarier.

2023:

YouSayButIHearHandout.pdf:  Hur kan kommunikation se ut vid mismatch?

ZeroRisk vid rekrytering.pdf:  Exempel på hur du kan använda zeroriskrapporten

Rory sample: Exempel på ny layout på zeroriskrapporten

ZeroRisk New Report Review 20230210 083821-Meeting Recording

2024:

Hur axiologi används i utbildning MCHS

Projekt Frisknärvaro

Kunskapsdag och webinarer

Du är inloggad

Här hittar du dokument från bl a certifieringsutbildningen, lathundar och fördjupningsmaterial inom axiologi.

Här kan du hitta svar på vanligt förekommande frågor runt Hartman-Kinselprofilen.

Här samlar vi inspirerande och kunskapsgivande filmer.

Här hittar du färdiga powerpoints att använda vid olika typer av presentationer.

Här samlar vi dokument och anteckningar från våra kunskapsdagar och webinarier.