Våra profiler

Personliga profiler om ditt tankemönster

Människor har olika sätt att tänka. Vissa fokuserar på detaljer andra ser saker i stort. Hur du tänker påverkar hur du kommunicerar och fattar beslut. Vi vet att människor har mer än 40 000 tankar under en dag, de flesta av dessa tankar är slumpmässiga, repetitiva eller irrelevanta. Ny forskning visar att vi bara tänker och reflekterar medvetet och aktivt i fem procent av alla de beslut vi tar. Det betyder att 95% av våra beslut görs enligt vana och utan reflektion. Hartman- Kinselprofilen kartlägger mönstret i våra tankebanor. Ett mönster består av hur vi filtrerar, processar, lagrar och analyserar data. Det inkluderar hur vi tänker om situationer vi upplever, hur vi urskiljer olika karakteristika i det vi ser, hur vi gör urval och fattar beslut.

Genom profilen får du en beskrivning av bakgrunden till dina attityder och ditt beteende. Du får insikter som hjälper dig att göra bättre bedömningar, hamna i färre konflikter och hantera stress bättre.

Insiktsprofilen

Vår korta sammanfattningsrapport utan siffror på varje tankecenter.

Nyfiken på hur du tänker?

Med hjälp av Insiktsprofilen får du mer kunskap om dig själv, möjlighet att förstå dig själv bättre, intressanta reflektioner och korta beskrivningar på några av dina utmärkande karaktärsdrag. Rapporten innehåller:

 • Ett kärnvärde du döljer
 • När ditt tänkande missar målet
 • När du skiljer dig från andra
 • När du är sårbar
 • Styrkor du kan lita på
 • Din förmåga att lyssna
 • Gott råd – “Vad skall du tänka på̊ när det gäller förståelsen av ditt tankemönster?”

Vi vet att våra olika tanketillstånd påverkar hur vi tänker och hur vi agerar. Denna rapport bygger på̊ ditt vardagliga “automatiska” tänkande.

Tankeprofilen

En rapport som beskriver ditt tankemönster och hur det förändras vid stress.

En drygt 40-sidig rapport som ger dig kunskap om ditt tankemönster, med specifika värden som beskriver hur klartänkt och fokuserad du är i dina tankecenter och hur de förändras i olika sammanhang. Den ger en uppfattning om styrkor, möjligheter och missbedömningar samt förslag till utveckling.

Tankeprofilens innehåll:

   • Hur vi tänker – sex tankecenter
   • Hur du tänker – ditt tankemönster
   • Hur dina tankecenter samverkar
   • Din stressprofil

   Hur du går vidare; Konkreta förslag i varje tankecenter för att träna dig att hantera ditt sätt att tänka och värdera.

Tankeprofilen med elektioner för ledare

En rapport för ledare - hur du tänker, fattar beslut och blir effektivare på jobbet.

Ett utvecklingsprogram för dig som ledare – hur du tänker, fattar beslut och blir effektivare i din yrkesroll. Till profilen hör ett individuellt anpassat utvecklingsprogram med 13 e-lektioner under 8–9 månader. Programmet kan med fördel användas för utveckling av en ledningsgrupp.

Tankeprofilens innehåll:

 • Hur vi tänker – sex tankecenter
 • Hur du tänker – ditt tankemönster
 • Hur dina tankecenter samverkar
 • Din stressprofil
 • Hur du går vidare; Konkreta förslag i varje tankecenter för att träna dig att hantera ditt sätt att tänka och värdera.

Varje lektion tar upp ett aktuellt tema i ledarskapet. Samtidigt får du personlig återkoppling på hur just ditt tankemönster påverkar ditt sätt att hantera typiska situationer som tas upp i e-lektionerna.

Tankeprofilen med e-lektioner för medarbetare

Rapporten vänder sig i första hand till dig som medarbetare.

Ett utvecklingsprogram för dig som medarbetare. Vad du skall tänka på i din yrkesroll och vad som är viktigt i din relation med dina kollegor och din chef. Till profilen hör ett anpassat utvecklingsprogram med utgångspunkt i ditt unika tankemönster, i form av 13 e-lektioner under 8–9 månader.

Tankeprofilens innehåll:

   • Hur vi tänker – sex tankecenter
   • Hur du tänker – ditt tankemönster
   • Hur dina tankecenter samverkar
   • Din stressprofil
   • Hur du går vidare; Konkreta förslag i varje tankecenter för att träna dig att hantera ditt sätt att tänka och värdera.

Varje e-lektion tar upp ett aktuellt tema i relation till medarbetarskap såsom t.ex. relation till medarbetare och chefer, prioritering & trovärdighet. Samtidigt får du personlig återkoppling på hur just ditt tankemönster påverkar ditt sätt att hantera typiska situationer som tas upp i e-lektionerna.

Team Directory

Rapporten analyserar teamets samlade tankemönster och de enskilda medlemmarnas motivatorer separat.

Rapporten analyserar teamets samlade tankemönster och de enskilda medlemmarnas motivatorer och fokusområden separat. Denna rapport lämpar sig för utveckling av grupper och för ledarens förståelse av varje enskild individ i teamet. Kan även användas vid konflikthantering.  

Profilens innehåll:

Skillnader i teamets tankemönster:

 • Teamets Index för Likhet
 • Teamets Index för Allsidighet
 • Teamets krav på ledarskap

Medarbetarna i teamet:

 • De olika team-medlemmarna
 • Din chef/Dina chefs kollegor

Bilagor:

 • Motivationer
 • Individuella fokus