Våra profiler

Personliga profiler om ditt tankemönster


Människor har olika sätt att tänka. Vissa fokuserar på detaljer andra ser saker i stort. Hur du tänker påverkar hur du kommunicerar och fattar beslut. Människor har mer än 40 000 tankar under en dag, de flesta av dessa tankar är slumpmässiga, repetitiva eller irrelevanta. Forskning visar att vi bara tänker och reflekterar medvetet och aktivt i fem procent av alla de beslut vi tar. Det betyder att 95% av våra beslut görs enligt vanemönster och utan reflektion. Genom Hartman-Kinselprofilen kartläggs mönstret i våra tankebanor. Ett mönster som består av hur vi filtrerar, processar, lagrar och analyserar data. Det inkluderar hur vi tänker om situationer vi upplever, hur vi urskiljer olika karakteristika i det vi ser, hur vi gör urval och fattar beslut.

Genom profilen får du en beskrivning av bakgrunden till ditt beteende. Du får insikter som hjälper dig att göra bättre bedömningar, hamna i färre konflikter och hantera stress bättre.

Personprofil

En rapport som beskriver ditt tankemönster och hur det förändras vid stress.

En drygt 40-sidig rapport som ger dig en uppfattning om ditt tankemönster och hur det förändras vid stress. Det ger en uppfattning om styrkor, möjligheter och missbedömningar samt förslag till utveckling.

 • Hur vi tänker – sex tankecenter
 • Hur du tänker – ditt tankemönster
 • Hur dina tankecenter samverkar
 • Din stressprofil
 • Hur du går vidare

Ledarprofil

En rapport för ledare - hur du tänker, fattar beslut och blir effektivare på jobbet.

En drygt 60-sidig rapport speciellt designad för att få en förståelse för och träna ledare i hur de tänker, fattar beslut och hur de blir effektivare på jobbet. Till profilen hör ett anpassat utvecklingsprogram via e-post under 6-9 månader. Profilen kan med fördel användas för utveckling av en ledningsgrupp och i utveckling av det personliga ledarskapet.

 • Framgångsrikt ledarskap
 • Hur du tänker – En sammanfattning
 • Hur dina tankecenter samverkar
 • Din stressprofil
 • Hur du går vidare
 • Din självanalys

13 e-lektioner  –  3-6 sidor per tema

Samarbetsprofil

Rapporten vänder sig i första hand till dig som medarbetare.

Även denna rapport är drygt 60 sidor och vänder sig i första hand till dig som medarbetare. Rapporten har ett utveckligsprogram, utformat efter ditt individuella tankemönster, i form av 13-elektioner under 6-9 månader.

 • Att samarbeta med andra
 • Hur du tänker – En sammanfattning
 • Hur dina tankecenter samverkar
 • Din stressprofil
 • Hur du går vidare
 • Din självanalys

13 e-lektioner  – 3-6 sidor per tema

Karriärprofil

En rapport som ger en summering av ditt sätt att tänka och hur det påverkar dina karriärmöjligheter.

En drygt 20-sidig rapport som ger en summering av ditt sätt att tänka och hur det påverkar dina karriärmöjligheter. Den ger information om vilken typ av jobb du skulle trivas bäst med och vilken omgivnings och samarbetsform som gör dig mest effektiv.

 • Viktigare än att säga åt dig vad du ska göra
 • Att arbeta tillsammans med andra
 • Vad du behöver få ut av ett arbete
 • Arbetsmiljö som passar dig bäst
 • Dina stimulansfaktorer – en översikt
 • Arbetsunderlag för analys av olika utvecklingsalternativ

Team Directory

Rapporten analyserar teamets samlade tankemönster och de enskilda medlemmarnas tankemönster separat.

Rapporten analyserar teamets samlade tankemönster och de enskilda medlemmarnas tankemönster separat. Den lämpar sig bland annat för utveckling av ledningsgrupper och vid konflikthantering.

 • Mått för skillnader i teamets tankemönster
  • Teamets Index för Likhet
  • Teamets Index för Allsidighet
  • Teamets krav på ledarskap
 • Medarbetarna i teamet
  • De olika team-medlemmarna
  • Din egen chef
 • Bilaga
  • Motivationer
  • Individuella fokus
  • Förteckning över medlemmar i teamet

Ska vi prata vidare?

4 + 4 =