Vill du se bortom CV och intervju?

Rekryteringsprofilen bygger på gedigen forskning och erfarenhet kring hur människor tänker och värderar. Den ger dig som rekryterar en inblick i kandidatens tankemönster, vilket avspeglar hur personen kommunicerar och fattar beslut. Profilen gör mer än att mäta personlighetsdrag, den fokuserar på klarsynthet i tänkandet. Det ger en bild av kandidatens beslutsfattande och omdöme samt vart personen har sitt fokus och engagemang. Utifrån kandidatens unika tankemönster hjälper Rekryteringsprofilen dig att ställa viktiga frågor vid intervju och referenstagning. Du får ett viktigt stöd i rekryteringsprocessen att hitta rätt person för jobbet.

Ett värdefullt stöd

Rekryteringsprofilen är ett värdefullt stöd som är enkelt att använda. Det hjälper dig identifiera, utveckla och behålla de bästa medarbetarna.

 

Med hjälp av rekryteringsprofilen får du:

  • En beskrivning av karaktäristiskt beteende för jobbkandidaten.
  • Kandidatens potentiella styrkor.
  • Kandidatens potentiella svagheter.
  • Vilken arbetsmiljö som skulle kunna passa kandidaten.
  • Vad man bör vara uppmärksam på i kandidatens CV.
  • Vilka frågor man bör ställa till referenser.
  • Förslag till intervjufrågor och vad du bör fokusera på i de svar som ges.