Våra program

Hur ledare och deras team tar sig an och löser strategiska frågeställningar påverkas av hur de tänker.  Genom att synliggöra dessa tankemönster skapas förutsättningar för bra beslut, gott samarbete och tydlig kommunikation. För att skapa effektiva team behöver man skapa en positiv inställning till sina egna styrkor och få verktyg för att utveckla goda vanor och beteenden som är viktiga för att utveckla mera produktiva, energiska och inspirerade medarbetare.

Ledare

Ledarprofil med elektioner

Ingen ledare är perfekt – men alla kan bli bättre. Som ledare behöver du skaffa dig kunskap om hur man leder och utvecklar team, medarbetare och yrkesroller. Men din utveckling som ledare handlar också om en personlig, djupare del – ditt alldeles personliga ledarskap – som utgår ifrån ditt sätt att tänka, vad som driver dig som ledare, hur du uppfattas av andra, din förmåga att kommunicera och din tydlighet som ledare. Läs mer

Rekrytering

När en jobbkandidat ser bra ut på pappret och gör bra ifrån sig vid intervjun, är det lätt att tro att man hittat rätt person för jobbet. Men ibland händer det att man efter ett tag upptäcker att personen man anställt inte fungerar som man hoppats i sin yrkesroll. Genom att använda vår Rekryteringsprofil får du hjälp att se bortom CV och intervju. Läs mer

Medarbetare

Medarbetarskap handlar om att se på sin utveckling som sitt eget ansvar. Det ställer krav på din självständighet och kompetens. Medarbetarskap handlar om hur vi förhåller oss till arbetsuppgiften, till arbetskollegorna och till arbetsgivaren. Genom att förstå hur tankemönster påverkar dig kan du träna dig till att fungera mer effektivt i din yrkesroll. Läs mer

Team

Utveckling av både enskilda individer och arbetsgrupper är ett långsiktigt arbete och det finns många sätt att kombinera våra rapporter på för att passa era behov på bästa sätt. Läs mer

Utbilda dig

Utbilda dig i ett unikt utvecklingsinstrument för professionell och personlig utveckling av ledare och medarbetare. Kartläggning av tanke- och värderingsmönster är en kraftfull metod för utveckling. Sättet att tänka är avgörande för hur människor uppfattar sin omvärld, kommunicerar och tar beslut. Även hur man ser på sig själv i olika roller och hur styrd av egna normer man är. Läs mer

Ska vi prata vidare?

11 + 6 =