Ditt tankemönster visar din syn på omvärlden och dig själv

Människor är olika. Vi ser inte likadana ut. Vi kommunicerar inte på samma sätt. Och vi har olika sätt att tänka. Vissa fokuserar på detaljer, andra ser saker i stort. Någon tycker resultatet är viktigast, andra prioriterar vägen dit. Hur du tänker påverkar hur du kommunicerar och tar beslut. En människa har mer än 40 000 tankar under en dag. De flesta av dessa är slumpmässiga och följer vanemässiga mönster. Hartman-Kinselprofilen kartlägger människors sätt att tänka. När du får klart för dig hur ditt tankemönster ser ut förstår du dig själv och andra bättre. Den här förståelsen kan hjälpa dig att utvecklas, både i arbetslivet och privat.

Du tänker och fattar beslut med hjälp av sex olika tankecenter. Dessa center arbetar oberoende av varandra men också tillsammans. Sättet du använder dig av dem beror på din förmåga som varierar inom varje område. Dessutom kan du vara mer eller mindre intresserad av att använda dina förmågor. En Hartman-Kinselprofil visar hur du använder dina sex tankecenter vilket skapar ditt unika tankemönster.

OMVÄRLD

Intuition & Empati

hjärta_öppenNär du upplever med intuition och empati skapar du en personlig kontakt och känsla för en individ eller en situation. Att uppfatta det unika i en annan människa är att se hennes känslor och hur hon är innerst inne. Detta tankecentrum handlar om empati, medkänsla och att ge av sig själv.

Funktion & Nytta

cirkel_öppenDetta praktiska tänkande handlar om hur du ser möjligheter, uppfattar och bedömer tänkbara konsekvenser av ett händelseförlopp. Det gör dig medveten om taktiska relationer och vad som är mest effektivt i nuet, men också förmågan till anpassning inför olika förutsättningar. Och vad som behöver göras för att nå resultat.

Logik & System

I detta tankecenter förstår du omvärlden och andra människor genom logik, fakta och analys. Denna typ av tänkande är bäst på att hantera idéer, planer, koncept, konsekvenser, målformuleringar och regler. Här finns också dina förväntningar på hur situationer eller personer skall vara enligt din uppfattning.

JAG

Inre jag

hjärta_fylltDetta tankecenter handlar om hur du ser på ditt unika värde som människa, kort och gott din empati för dig själv. Att bry dig om vad du känner och hur du mår.  Vid god kontakt med det inre jaget kan du känna inspiration och glädje, samt lättare undvika att känna dig påhoppad när du får kritik.

Yttre jag

cirkel_fylldDetta handlar om ditt tänkande kring vad du gör, din egen uppfattning av din kompetens och dina förmågor. Hur du ser på dig själv i jämförelse med andra. Ditt fokus på vad du åstadkommer, hur du uppfattas av andra och hur du når de resultat du vill ha. Men också hur du tänker om dig själv i dina olika roller.

Normativ jag

kvadrat_fylldHär finns din tankemässiga idébild av dig själv, normen för den du vill vara.  Med detta tankecenter fokuserar du på dina ”skall” & ”måsten”, samt ditt sätt att ta ansvar. Här finns regler för vad du ska göra och inte göra i olika situationer. Och vad du uppfattar som rätt och fel i ditt beteende, men också dina förväntningar på dig själv.