Om Profile4Professionals

Profile4Professionals erbjuder utvecklingsprogram för ledare, medarbetare och team. Vårt arbetssätt leder till hållbar förändring och utveckling för både individer och grupper. Programmen bygger på kartläggning av individens tankemönster. Våra profiler gör mer än att mäta personlighetsdrag, de fokuserar på klarsynthet i tänkandet. Det ger en bild av individens beslutsfattande och omdöme samt var personen har sitt fokus och engagemang.

Vi samarbetar med Clear Direction och ZeroRisk HR på den svenska marknaden. ClearDirection Inc. grundades av Dr. Bob Kinsel Smith. Företaget inriktar sig på metoder som bygger på tillämpad värdeteori för individutveckling i affärs- och organisationslivet.

ZeroRisk HR bygger på samma metod som våra utvecklingsprofiler men med inriktning på rekrytering. 

Vår vision

Vi vill bidra till att människor blir mer klartänkta genom att förstå sitt eget tankemönster. Då skapas förutsättningar för bra beslut, gott samarbete och tydligare kommunikation. Våra rapporter och utvecklingsprogram hjälper människor, att förstå sig själva och andra bättre.