08-525 051 33 info@pro4pro.se

Om Profile4Professionals

Profile4Professionals erbjuder utvecklingsprogram för ledare, medarbetare och team. Vår unika kompetens ligger i att vi kombinerar värdeteori (kartläggning av tankemönster) med konkreta verktyg från positiv psykologi. Vårt arbetssätt leder till hållbar förändring och utveckling för både individer och grupper. Programmen bygger på kartläggning av individens tankemönster. Våra profiler gör mer än att mäta personlighetsdrag, de fokuserar på klarsynthet i tänkandet. Det ger en bild av individens beslutsfattande och omdöme samt var personen har sitt fokus och engagemang.

Vi samarbetar med Clear Direction, ZeroRisk HR och Potentialife på den svenska marknaden. ClearDirection Inc. grundades av Dr. Bob Kinsel Smith och har en inriktning på koncept som bygger på tillämpad värdeteori för individutveckling i affärs- och organisationslivet. ZeroRisk HR är nära knutet till Dr. Bob Kinsel Smith då den bygger på samma metod som våra utvecklingsprofiler men med inriktning på rekrytering. År 2015 ingick vi ett samarbete med Potentialife, där vi tillsammans med grundarna Tal-Ben Shahar och Angus Ridgway erbjuder ett webbaserat utvecklingsprogram helt grundat på den senaste forskningen inom positiv psykologi.

Vår vision

Vi vill bidra till att människor att bli mer klartänkta genom att förstå sitt eget tankemönster. Då skapas förutsättningar för bra beslut, gott samarbete och tydligare kommunikation. Våra rapporter och utvecklingsprogram hjälper människor, att förstå sig själva och andra bättre.

Styrelse

Maria Lagerstedt

Maria Lagerstedt

maria.lagerstedt@pro4pro.se, 070-950 95 55 Maria ansvarar för utveckling och utbildning i våra utvecklingsprogram. Hon handleder och coachar inom ledar- och medarbetarutveckling. Maria har också mångårig erfarenhet som finansanalytiker både i New York och Stockholm. Vid sidan av sin examen i internationell ekonomi har Maria studerat medicin och psykologi.

Marita Lekmo

Marita Lekmo

marita.lekmo@pro4pro.se, 070-567 52 40 Marita är utbildad civilekonom, är certifierad i Adizes-metoden samt certifierad Axilog för förändringsledning och har lång erfarenhet både som VD, ekonomidirektör och förändringsledare. Marita arbetar främst med ledarskaps- och organisationsutveckling genom att medverka i förändringsprocesser.

Lars Rönnblad

Lars Rönnblad

lars.ronnblad@pro4pro.se, 070-565 05 93 Lars har en bakgrund i IT-branschen och försäljning. Han är certifierad i Adizes-metoden för förändringsledning och certifierad Axiolog samt har lång erfarenhet som organisationskonsult. Under fem år har Lars arbetat som förbundssekreterare i Svenska Scoutförbundet.

Bo Sundmark

Bo Sundmark

bo.sundmark@pro4pro.se, 070-544 63 26 Bo har lång erfarenhet från olika chefsbefattningar inom såväl privat näringsliv som offentlig förvaltning. Senast som business director vid FEI Företagsekonomiska Institutet, ett av Sveriges största och äldsta utbildningsföretag. Innan dess marknads- & informationschef vid IPF – Institutet för Personal- & Företagsutveckling vid Uppsala universitet och innan dess delägare och chef Svenskt PA forum AB.

Ska vi prata vidare?

7 + 2 =