Referenser

Hartman-Kinselprofilen kartlägger människors sätt att tänka. När du får klart för dig hur ditt tankemönster ser ut förstår du dig själv och andra bättre. Den här förståelsen kan hjälpa dig att utvecklas, både i arbetslivet och privat.

– Jag tänker dagligen på det jag lärt mig och är mer medveten om hur mitt sätt att tänka påverkar olika situationer.

LENA LARSSON, VD för BBGruppen. Årets chef i tidningen Chef 2010.

Läs mer om Lena Larsson
– För några år sedan kände jag att jag hade fastnat i mitt ledarskap, i min egen utveckling. Jag behövde både inspiration och nya perspektiv, säger Lena Larsson. 2010 blev Lena Larsson utnämnd till Årets Chef av tidningen Chef när hon jobbade som vd på Värmlands Folkblad.

I samband med detta kom Lena Larsson i kontakt med Hartman-Kinselprofilen och genomgick det ledarprogam som finns utvecklat av Profile4Professionals.

– Det här blev ett sätt för mig att få förståelse för hur jag fungerar och inte fungerar. I dag tänker jag dagligen på det jag lärt mig. Jag är idag mycket mera medveten om hur jag tänker och ser tydligt hur det påverkar olika situationer. Jag förstår idag att saker som inte är viktiga för mig kan vara avgörande för andra. När man väl har förstått koden i sitt tankemönster så finns det kvar i medvetandet. Jag ser verktyget som ett stöd, inte som ett betyg på mitt arbetssätt.

– Profilen används i Hifabs chefsrekrytering. Det går snabbare för oss att nå fram till resultat nu, eftersom vi förstår hur vi själva och andra tänker.

LARS ANDER, HR chef på Hifab, ett teknikkonsultbolag med 500 medarbetare.

Läs mer om Lars Ander
Förståelse för hur andra tänker

– Vi arbetar ständigt med företagets ledarutveckling och har ett internt program, HLP, som vi utvecklat de senaste åtta åren. Ett 15-tal medarbetare börjar det tvååriga programmet varje gång. Ledarprofilen och dess e-lektioner är en viktigt del i detta. Man kan säga att Hartman-Kinsel går som en röd tråd genom vår ledarutveckling, säger Lars Ander, HR-chef på Hifab AB.

– Hartman-Kinsel ger insikt i hur man tänker och prioriterar. Vilka konsekvenser som vårt sätt att tänka leder till. Det handlar inte om rätt och fel utan om hur just jag tänker och fungerar. Man får insikt kring hur man använder sina tankemönster och det är viktig kunskap att ha i samtal med sina kunder och medarbetare, konstaterar Lars Ander.

– Profilen passar de som vill jobba med sin egen utveckling. Man måste vara motiverad om man ska förändra sina tankemönster. Jag ser det här som individens eget utvecklingsinstrument.

En stor fördel med att profilen varit en del av vårt ledarprogram under en längre period är att alla ledare inom företaget nu talar samma språk.

– Säger vi hög drivkraft så vet alla vad det betyder. Jag använder metoden att titta på tankemönster dagligen i mitt arbete som HR-chef. En annan vinst är att dialogen är levande kring hur man tänker inom företaget. Det går snabbare för oss att nå fram till resultat när vi förstår hur vi själva och andra tänker. Analysen fungerar smidigare. Och vår arbetsmiljö blir mindre stressig då vi avsätter tid för reflektion om hur vi agerar mot kunder och varandra.

Konkurrensfördel vid rekrytering

Hartman-Kinsel används även i Hifabs chefsrekrytering sedan flera år tillbaka. Det här har hjälpt företaget att hitta personer med rätt profil i förhållande till vilka sökkriterier vi har för tillfället.

– Idag vet vi vad vi har för kultur på vårt företag och hur en projektledarprofil som passar oss ser ut. Möjligheten att jobba med sin personliga och professionella utveckling är också en säljfördel när vi rekryterar nya medarbetare.

– Vi går tillväga på samma sätt när vi mixar ledningsteam för att få en framgångsrik sammansättning av kompetenser. Sammanfattningsvis kan man säga att vi använder Hartman-Kinsel för ledarrekrytering, teamutveckling och rekryteringsutveckling, avslutar Lars.

– Vi har inte lika bråttom med viktiga frågor, saker och ting får ta tid. Det här minskar självklart stressen i hela organisationen.

MAGNUS ÖMAN, Axionova Management AB.

Läs mer om Magnus Öman
Vi har ett gemensamt språk

– Jag kom i kontakt med Hartman-Kinselprofilen genom ett affärsnätverk i Värmland. Och insåg genast att ledarprofilen och utvecklingsprogrammet passade mig utmärkt.  Här fanns det en tydlig, bakomliggande teori som jag uppskattar, konstaterar Magnus Öman, vVD för SMA Mineral Group.

– Profilen har gett mig en påminnelse om hur jag är och hur jag tänker. Samtidigt som jag ser hur detta påverkar mig och min omgivning i olika situationer. I dag har vi fått ett gemensamt språk på företaget som gör att vi lätt kan föra olika diskussioner i grupp. Vi arbetar också med en metod för verksamhetsutveckling och Hartman-Kinsel passar mycket bra ihop med detta system, berättar Magnus Öman.

Bättre förståelse för varandra

– En av de förbättringar jag kan se inom vårt företag, efter att vi började använda profilen, är att vi lyfter oss en nivå som människor. Vi har till exempel inte lika bråttom med viktiga frågor, saker och ting får ta tid. Detta minskar självklart stressen inom gruppen, konstaterar Magnus.

– En annan viktig förändring är att när medarbetarna utvecklas så får de också en bättre förståelse för sig själva och andra. Det ger ringar på vattnet och leder till att gruppen utvecklas genom ökat samarbete och tydligare kommunikation.

Magnus valde relativt tidigt att introducera några av sina närmaste medarbetare till Hartman-Kinselprofilen. De flesta i ledningsgruppen och många platschefer i produktionen har nu gjort både profilen och programmet. Och fler är på gång.

Magnus kommer att fortsätta att ge de ledare som är intresserade av att utvecklas möjligheten att gå ledarprogrammet.

– Jag kan även tänka mig att introducera Hartman-Kinsel i flera av de länder som koncernen arbetar i, avslutar Magnus.

– Ett resultat är att vi förstår varandra bättre nu i organisationen. Det märks särskilt i våra dagliga samtal.

CATHRINE LARSSON, Förvaltningschef i Sunne Kommun med 500 medarbetare.

Läs mer om Cathrine Larsson
Ett sätt att utveckla verksamheten

– Från början gjorde jag ledarprofilen för min egen skull men kände direkt att den var intressant i ett större sammanhang. Att man som medarbetare kan få insikt i vilket tankemönster man har är till stor hjälp. Profilen är ett sätt att utvecklas och komma vidare med sin utveckling, både privat och i arbetslivet. Hartman-Kinselprofilen visar hur man tänker, inte hur man är som person, säger Cathrine Larsson, förvaltningschef på socialförvaltningen i Sunne kommun.

– Det är inte bara verksamheten som behöver utvecklas i en organisation. Som ledare måste man utvecklas hela tiden i sin yrkesroll. Och det här är en väg att gå, konstaterat Cathrine Larsson.

På socialkontoret i Sunne är det flera medarbetare som arbetat med Hartman-Kinsel. Alla i ledande positioner rekommenderas att göra personprofilen. Varje person bestämmer själv om de vill prova. Idag har cirka hälften av alla ledare gjort en profil och några av dessa har även genomgått ledarprogrammet med de 13 e-lektionerna.

– En förändring är att vi förstår varandra bättre nu i organisationen. Det märks särskilt i dialogen mellan medarbetare som gjort profilen, säger Cathrine.

Förbättrar beslutsfattandet

– Det här är bra för själva beslutsfattandet i vår organisation. Att vi får upp ögonen för hur vi tänker när vi tar beslut och att vi gör det på olika sätt. Processen att ha klart för sig hur man tänker leder till utveckling. Det enda man kan ändra på är som bekant sig själv. Och det blir väldigt tydligt efter att du gjort Hartman-Kinselprofilen.

– Jag har provat flera olika tester genom åren och det jag tycker är bra med Hartman-Kinselprofilen är att man lär sig sina positiva tankemönster. Jag förstår nu varför jag reagerar på vissa saker och varför jag reagerar på hur andra tänker. Det har gett mig bättre självinsikt. Ett annat exempel är att jag idag lägger mer tid på reflektion, avslutar Cathrine.