Referenser

Hartman-Kinselprofilen kartlägger människors sätt att tänka. När du får klart för dig hur ditt tankemönster ser ut förstår du dig själv och andra bättre. Den här förståelsen kan hjälpa dig att utvecklas, både i arbetslivet och privat.

– Jag tänker dagligen på det jag lärt mig och är mer medveten om hur mitt sätt att tänka påverkar olika situationer.

LENA LARSSON,
Konsult med fokus på styrelsearbete. Årets chef i tidningen Chef 2010.

Läs mer om Lena Larsson
– För några år sedan kände jag att jag hade fastnat i mitt ledarskap, i min egen utveckling. Jag behövde både inspiration och nya perspektiv, säger Lena Larsson. 2010 blev Lena Larsson utnämnd till Årets Chef av tidningen Chef när hon jobbade som vd på Värmlands Folkblad.

I samband med detta kom Lena Larsson i kontakt med Hartman-Kinselprofilen och genomgick det ledarprogam som finns utvecklat av Profile4Professionals.

– Det här blev ett sätt för mig att få förståelse för hur jag fungerar och inte fungerar. I dag tänker jag dagligen på det jag lärt mig. Jag är idag mycket mera medveten om hur jag tänker och ser tydligt hur det påverkar olika situationer. Jag förstår idag att saker som inte är viktiga för mig kan vara avgörande för andra. När man väl har förstått koden i sitt tankemönster så finns det kvar i medvetandet. Jag ser verktyget som ett stöd, inte som ett betyg på mitt arbetssätt.

– Tankeprofilen används både i EFKABs ledarprogram men även vid rekrytering av nyckelpersoner. Det går snabbare för oss att nå fram till resultat nu, eftersom vi förstår hur vi själva och andra tänker.

LARS ANDER,
HR-chef på EFKAB, ett teknikkonsultföretag inom installation och installationssamordning i Sverige.

Läs mer om Lars Ander

Förståelse för hur andra tänker

– Vi arbetar ständigt med EFKABs ledarutveckling och har ett internt ledarprogram, ELP. Ett 10 tal nyckelpersoner har genomgått Tankeprofilen och personligt anpassade e-lektioner för bättre ledarskap. Man kan säga att Hartman-Kinsel profilen går som en röd tråd genom vår ledarutveckling och rekrytering för att alla medarbetare ska kunna leva upp till rollen som ledare och medansvariga i företaget säger Lars Ander, HR-chef på EFKAB.

– Hartman-Kinsel ger insikt i hur man tänker och prioriterar. Vilka konsekvenser som vårt sätt att tänka leder till. Det handlar inte om rätt och fel utan om hur just jag tänker och fungerar. Man får insikt kring hur man använder sina tankemönster och det är viktig kunskap att ha i samtal med sina kunder och medarbetare, konstaterar Lars Ander.

– Profilen passar de som vill jobba med sin egen utveckling. Man måste vara motiverad om man ska förändra sina tankemönster. Jag ser det här som individens eget utvecklingsinstrument.

Konkurrensfördel vid ledarskap och teamutveckling

– Idag vet vi vad vi har för värdegrund på vårt företag och hur en konsultprofil som passar oss ser ut. Möjligheten att jobba med sin personliga och professionella utveckling är också en säljfördel när vi rekryterar nya medarbetare.

– Vi går tillväga på samma sätt när vi mixar ledningsteam för att få en framgångsrik sammansättning av kompetenser. Sammanfattningsvis kan man säga att vi använder Hartman-Kinsel olika verktyg för ledarutveckling, teamutveckling och rekrytering av nyckelpersoner, avslutar Lars.

– Våra olika tankesätt stärker en organisation. Medvetenheten om hur jag kan bli mer klartänkt på egen hand, men även tillsammans med andra, är fascinerande. Jag har sett många praktiska exempel på hur både beslutsfattande och ledarskap stärks när vi förstår och kompletterar varandras styrkor.

MAGNUS ÖMAN,
Axionova Management AB.

Läs mer om Magnus Öman

Ett gemensamt språk

– Jag kom i kontakt med Hartman-Kinselprofilen genom min tidigare arbetsgivare SMA Mineral AB där jag var vVD och Operativ chef. Jag insåg genast att ledarprofilen och utvecklingsprogrammet passade mig utmärkt. Här fanns det en tydlig, bakomliggande teori som jag uppskattar, konstaterar Magnus Öman.

– Profilen har gett mig medvetenhet om hur jag är och hur jag tänker. Samtidigt som jag ser hur detta påverkar mig och min omgivning i olika situationer. Vi fick ett gemensamt språk på företaget som gör det lättare att föra olika diskussioner i grupp. Inom SMA Mineral använde vi profilen vid rekrytering, i ledarcoaching och vid grupputveckling.

Bättre förståelse för varandra

– En av de förbättringar jag kan se är att vi lyfter oss en nivå som människor. I ett ofta hektiskt arbetsliv kan man fråga sig om det är så bråttom med alla viktiga frågor, eller ska saker och ting får ta sin tid? Att reflektera över detta minskar självklart stressen inom gruppen, konstaterar Magnus.

– En annan viktig förändring är att när medarbetarna utvecklas så får de också en bättre förståelse för sig själva och andra, varvid empatin i gruppen ökar. Det ger ringar på vattnet och leder till ökat samarbete och tydligare kommunikation. Ett bra relaterande samtal, där vi ger varandra både tid och energi, är svårslaget. Vi använder då vårt gemensamma tankemönster och blir mer klartänkta tillsammans! På så sätt kan vi snabbare identifiera den bästa lösningen för en given situation.

– Jag brinner för ett värdeskapande ledarskap och använder numera profilen som en röd tråd vid coaching av ledare och grupper i min roll som ledarskapskonsult i Axionova Management och Clarity of Mind.

– Jag har använt Hartman-Kinselprofilen i flera sammanhang. Bland annat vid nyanställningar av chefer.

RANVEIG MARTINSEN,
Verksamhetschef Sköndalsvillan, Stiftelsen Stora Sköndal.

Läs mer om Ranveig Martinsen

Profilen ger mig en rapport med beskrivningar om vilka miljöer de olika kandidaterna har bäst förutsättningar att lyckas i, styrkor och svagheter. Det finns även en intervjuguide för anställningsintervjun och en guide för vad man bör tänka på vid referenstagning.

Den rapporten gjorde det möjligt för mig att ställa frågor om sånt som jag inte ser i ett cv eller i det personliga mötet. Genom det fick jag en tydligare bild på vad varje individ kan bidra med i den roll jag sökte.

Jag har också använt Hartman-Kinselprofilen vid utveckling av ledningsgruppen.

Där gav profilen en rapport med en bild av varje individs tankemönster. Det gjorde det möjligt för alla att förstå sina och andras beteenden bättre. Det har framförallt skapat ett klimat där det är lättare att kommunicera med varandra men också att se vilka uppgifter i verksamheten som är bäst lämpade för vem. Det har gjort oss mer effektiva som grupp.