För att kartlägga ditt eget tanke- och värderingsmönster tar du först kontakt med oss. Tillsammans kommer vi fram till vilken typ av rapport som passar dig. Vi ger dig sedan en kod som du använder för att logga in här nedanför.

För dig som har en kod – så här går det till

Kartläggningen tar ca 30-45 minuter. Det är viktigt att du får arbeta ostört vid datorn när du gör undersökningen. Stäng därför av telefon och e-postprogram, så att du inte distraheras. Nyckelorden är utvilad och fokuserad på uppgiften.

Uppgiften du möter är att rangordna 18 påståenden på fem separata formulär enligt instruktioner du får på skärmen. Det är ditt sätt att rangordna, utan att fördjupa dig i definitioner av påståendena, som är viktigt.

När du matat in koden släpps du in till rangordningen som börjar med en liten förövning. Allt är självinstruerande.

 

Viktigt! Om du blir tvungen att avbryta rangordningen måste du börja om från början, annars är risken stor att reliabiliteten i undersökningen sjunker.