Certifierade konsulter

En konsult som genomgått vår utbildning och blivit certifierad har de kunskaper som behövs för att använda våra koncept på rätt sätt. För att bibehålla sin certifiering måste våra konsulter genomgå kontinuerlig vidareutbildning och vara praktiskt verksamma inom axiopersonologin. Som certifierad konsult förbinder man sig att följa företagets etiska riktlinjer.

Konsulter på certifieringsnivå II är certifierade att använda Karriärprofilen, Personprofilen och Team Directory. Konsulter på certifieringsnivå III och högre är dessutom certifierade att använda Ledarprofilen och Samarbetsprofilen med sina utvecklingsprogram.

En översikt på certifierade axoiloger runt om i Sverige kommer att publiceras inom kort

Ska vi prata vidare?

15 + 15 =