Kunskapsbank

Här hittar du dokument från bl a certifieringsutbildningen, lathundar och fördjupningsmaterial inom axiologi.

 

6 tankecenter:                    Översiktlig beskrivning av de 6 tankecentrena

A Significant History:          Historiebeskrivning av Hartmans uppväxt och profilens tillkomst

Basanalys:                           Dokumentstöd för summering av Hartman-Kinselprofilen

ZR omvärld:                        Tolkningsstöd zero risk, omvärld

ZR jagsidan:                        Tolkningsstöd zero risk, jagsidan

Galleria Axiologica:            Värdekommentarer och typfall beskrivna av Christian Kaijser

Innerdirected:                     Vad kännetecknar en invärldsstyrd profil?

Rawscorebroschyr:             Kortfattad information om rawscoretolkning

Gridden:                              Hur du beräknar fokus och förmågemått

Kunskapsbank

Du är inloggad

Här hittar du dokument från bl a certifieringsutbildningen, lathundar och fördjupningsmaterial inom axiologi.

Här kan du hitta svar på vanligt förekommande frågor runt Hartman-Kinselprofilen.

Här samlar vi inspirerande och kunskapsgivande filmer.

Här hittar du färdiga powerpoints att använda vid olika typer av presentationer.

Här samlar vi dokument och anteckningar från våra kunskapsdagar och webinarier.