Team

Utveckling av både enskilda individer och arbetsgrupper är ett långsiktigt arbete och det finns många sätt att kombinera våra rapporter på för att passa era behov på bästa sätt.

Ett djupare utvecklingsarbete med t ex hela ledningsgruppen eller din arbetsgrupp kan göras med hjälp av en Team Directory. Det innebär att alla i gruppen först gör en kartläggning av sitt tankemönster och får individuell återkoppling samt en Hartman-Kinselprofil som beskriver hur individen tänker, kommunicerar och fattar beslut.

Under arbetets gång ser gruppen möjligheter och svårigheter i samarbetet genom att individernas likheter och olikheter belyses. Ledaren får också tips och råd om hur hen bäst skapar förutsättningar för att varje teammedlem skall utvecklas.

Vår Team Directory rapport ger en sammanställning av gruppens tankemönster. Likhet mellan medlemmarna redovisas, t ex dominerande mönster som avspeglar sig i gruppens sätt att samarbeta och kommunicera. Rapporten visar även allsidighet i teamet, t ex risker och möjligheter i gruppens sätt att tänka. Se Våra profiler.

 

Ska vi prata vidare?

15 + 12 =