Utbilda dig

Utbilda dig i ett unikt utvecklingsinstrument för professionell och personlig utveckling av ledare och medarbetare. Hartman-Kinselprofilen kartlägger tanke- och värderingsmönster.  Sättet att tänka är avgörande för hur människor uppfattar sig själva och sin omvärld. Det påverkar hur du kommunicerar och tar beslut.

Efter genomgången utbildning ingår du i ett nätverk av certifierade konsulter där Pro4pro anordnar träffar för erfarenhetsutbyte och vidareutveckling.

 

Certifieringsutbildning

Vår utbildning i Hartman-Kinselprofilen sker genom en 2+2+1 dagars certifieringsutbildning som ger en allsidig grund då vi går igenom underliggande forskning och uppbyggnaden av den teoretiska modellen samt hur man praktiskt använder de olika produkterna där Tankeprofilen är den vanligast förekommande. Du tillämpar dina kunskaper på tre personer du själv väljer. De gör sin egen kartläggning och du återkopplar resultatet.

Utbildningen sker både digitalt och fysisk i mindre grupper som startar löpande under året.

När du är godkänd av handledaren har du möjlighet att använda alla våra rapporter.

 

Din investering

25 000 SEK ex moms för Certifieringsutbildning samt årlig licensavgift 4.000 kr

 

Årlig uppdatering för att behålla sitt certifikat

För att garantera att din kompetensnivå hålls på en hög nivå gäller certifieringen för ett år i taget. Varje år hålls en kompetenshöjande kunskapsdag som är obligatorisk, kostnaden för dagen ingår i den årliga licensavgiften.