Potentialife

Potentialife är sprunget ur positiv psykologi och dess fokus är att utveckla ledare utifrån ett styrkebaserat perspektiv. Programmet är ett unikt komplement till våra övriga utvecklingsprogram. Syftet med utvecklingsprogrammet är att utveckla personer att bli mer produktiva, energiska, engagerade och inspirerade.

Vad är det som gör Potentialife unikt?

  • En tydlig utvecklingsplan kallad SHARP som baseras på forskning kring beteenden som kännetecknar de mest produktiva, engagerade och inspirerande ledarna.
  • Varaktig förändring av vårt beteende tar fokus och tid. Under 30 veckor fokuserar programmet Potentialife på beteendeförändring i 3 cykler, målet är varaktiga beteendeförändringar hos deltagaren.
  • Potentialife utnyttjar en blandning av teknikdiagnostik och personligt stöd som når ut till varje individ och utvecklar ledare på alla nivåer samtidigt, vilket gör det möjligt att möjligt att genomföra kursen med ett stort antal personer samtidigt och därigenom skapa förändring i hela organisationen.
  • Mål och strategi är beroende av gott ledarskap och bör därför mätas ordentligt. Efter en initial dialog där vi kommer överens om vilka kulturella och operativa nyckeltal som skall vägleda under hela programmet.

LEDARSKAPET SPELAR ROLL – men vilka beteenden är det som gör skillnad?
Programmet bygger på den senaste vetenskapen och tänkandet kring vilka beteenden det är som främjar ledarskap. Frågeställningen när programmet skapades utgick ifrån ”Vad exakt gör en ledare?” istället för den traditionella vinkeln ”Vad är en ledare?”.De ville förstå de mätbara beteenden som är gemensamma för goda ledare. De fem komponenter som utmärkte sig utgör även grunden i programmet och förkortas SHARP; Styrkor, Hälsa, Absorption (Omvandling), Relationer och Purpose (Syfte).

SHARP

Grundarna

Tal Ben-Shahar är en engagerad och kunnig föreläsare som tidigare varit professor på Harvard University. Han är bl a känd för att ha hållit universitetets mest populära kurs någonsin, Positiv Psykologi. Han undervisade även på Harvard Business School inom ramen för framgångsrikt ledarskap.

Angus Ridgway var partner på McKinsey & Company i 20 år och ansvarade för McKinseys globala ledarskapsutveckling. Tal och Angus har gjort det till sin uppgift att förstå exakt vilka beteenden som gör de bästa ledarna till dem de är – och hur andra kan lära och anamma dessa beteenden.

Vi samarbetar med Potentialife då vi tycker deras program fungerar som ett unikt komplement till våra egna utvecklingsprogram som har sitt fokus på ledarens tankemönster och vad det får för konsekvenser för hur ledaren kommunicerar och fattar beslut.

Maria Lagerstedt och Marita Lekmo som faciliterar programmet i Sverige är båda certifierade i Tal Ben-Shahar och The Wholebeing Institutes 1 åriga program i Positiv Psykologi.

Läs mer
Läs mer på Potentialifes hemsida http://www.potentialife.com