Medarbetare

Medarbetarskap handlar om att se på sin utveckling som sitt eget ansvar. Det ställer krav på din självständighet och kompetens. Medarbetarskap handlar om hur vi förhåller oss till arbetsuppgiften, till arbetskollegorna och till arbetsgivaren.

Genom att förstå hur tankemönster påverkar dig kan du träna dig till att fungera mer effektivt i din yrkesroll. Hartman-Kinselprofilen är ett redskap för att arbeta med för medarbetarskapet viktig utveckling. Det finns flera olika rapporter för medarbetare, exempelvis Personprofilen och Samarbetsprofilen. Se Våra rapporter

Samarbetsprofilen

Vår samarbetsprofil är en del av ett individuellt utvecklingsprogram för medarbetare. Programmet inleds med din unika 60-sidiga rapport som beskriver ditt tankemönster och konsekvenserna av detta i ditt medarbetarskap. Du får en förståelse för varför du reagerar som du gör och hur andra uppfattar dig. Ett avsnitt beskriver ditt tanketillstånd under stress och vilka perspektiv du kan tappa bort respektive vilka som förstärks, i dessa sammanhang.

Efter 14 dagar får du din första e-lektion av de 13 som skall ge dig förslag och tips på hur du kan utveckla dig själv samt utveckla din kunskap om hur ditt tankemönster påverkar samarbetet med dina kollegor och din chef. Allt med tanke på att du bättre ska kunna påverka teamets arbete genom din erfarenhet, ditt ansvar och ditt kunnande.

En påbyggnadsmöjlighet finns också genom att kartlägga samtliga medarbetares tankemönster i t ex en arbetsgrupp. Den samlade kartläggningen ger en uppfattning om teamets samlade styrka men också vilka eventuella blinda fläckar som finns vid olika faser i bl a det strategiska utvecklingsarbetet. Läs mer om detta under team.