Ledare

Ingen ledare är perfekt – men alla kan bli bättre. Som ledare behöver du skaffa dig kunskap om hur man leder och utvecklar team, medarbetare och yrkesroller. Men din utveckling som ledare handlar också om en personlig, djupare del – ditt alldeles personliga ledarskap – som utgår ifrån ditt sätt att tänka, vad som driver dig som ledare, hur du uppfattas av andra, din förmåga att kommunicera och din tydlighet som ledare.

Ledarprofilen är ett redskap för att upptäcka hur du kan utveckla dina personliga ledaregenskaper. Läs mer om Ledarprofilen under: Våra profiler.

Ledarprofilen

Vår ledarprofil är en del av ett individuellt utvecklingsprogram. Programmet inleds med din unika 60-sidiga rapport som beskriver ditt tankemönster och konsekvenserna av detta i ditt personliga ledarskap. Du får en förståelse varför du reagerar som du gör och hur andra uppfattar dig. I denna rapport görs också en sammanfattning över dina starka och svaga ledaregenskaper. Ett avsnitt beskriver ditt tanketillstånd under stress och vilka perspektiv du kan tappa bort respektive som förstärks, i dessa sammanhang.

Efter ca 14 dagar får du din första e-lektion av 13 som skall ge dig tips och förslag på hur du kan utvecklas baserat på ditt sätt att tänka inom områden som t ex delegering, motivation och kommunikation. Lektionerna har genererats ifrån din profil och är därför unika för just dig. Du kan också välja att fördjupa ditt lärande genom att arbeta med vår arbetsbok. Det är ett gediget material som är kopplat till de 13 e-lektionerna och som hjälper dig att analysera ditt tänkande om varje medarbetare och utveckla en ökad förståelse för hur du kan leda dem på ett bättre sätt utifrån hur de klarar sina respektive yrkesroller.

För att maximera ditt lärande har vi utvecklat en manual för dialogledande chef som ger en översikt över varje e-lektion och föreslår lämpliga frågor för att följa upp slutsatserna. Det skapar tillfälle till regelbundna coachande dialoger tillsammans med din chef. Manualen behandlar hur deltagande chef och hens chef kan utveckla sitt sätt att arbeta ihop som ledare.

En påbyggnadsmöjlighet finns också genom att kartlägga samtliga chefers tankemönster i t ex en ledningsgrupp. Den samlade kartläggningen ger en uppfattning om teamets samlade styrka men också vilka eventuella blinda fläckar som finns vid olika faser i bl a det strategiska utvecklingsarbetet. Läs mer om detta under team.