Hittade en intressant artikel i Harvard Business Review kring vad det är som särskiljer de ledare som får sina företag att blomstra. Det finns förstås inte ett karaktärsdrag som alla dessa ledare besitter, utan de förstår och använder sina unika styrkor för att inspirera sin omgivning till att våga.

”Inspiring leaders are those who use their unique combination of strengths to motivate individuals and teams to take on bold missions – and hold them accountable for results. And they unlock higher performance through empowerment, not command and control”.

https://hbr.org/2017/04/how-to-be-an-inspiring-leader

Inspiration är smittsamt och när du har en hel organisation som är inspirerad så händer det grejer. Eller som Angus Rideway på Potentialife uttrycker det: An organisation on fire.