Frågor och svar

Här kan hitta svar på vanligt förekommande frågor runt Hartman-Kinselprofilen.

Frågor & svar

Du är inloggad

Har du utmaningar med att tolka din klients rawscore?

Då kan du maila oss. Vi svarar så snart fort vi kan men senast inom tre arbetsdagar. Innan du mailar kolla i frågor och svar om du kan hitta hjälpen där.

Här hittar du dokument från bl a certifieringsutbildningen, lathundar och fördjupningsmaterial inom axiologi.

Här kan du hitta svar på vanligt förekommande frågor runt Hartman-Kinselprofilen.

Här samlar vi inspirerande och kunskapsgivande filmer.

Här hittar du färdiga powerpoints att använda vid olika typer av presentationer.

Här samlar vi dokument och anteckningar från våra kunskapsdagar och webinarier.