Hartman-Kinselprofilen kan användas för flera syften; vid utveckling av ledare, medarbetare och team men också vid rekryteringar.

Analysen utgår från dina värderingar. Den kartlägger ditt sätt att tänka och när du får klart för dig hur ditt tankemönster ser ut förstår du dig själv och andra bättre. Den kunskapen är en viktig del i vår utveckling både som ledare och individ.

I rekryteringar ger det dig information om vilka styrkor och svagheter en sökande har och vilka miljöer hen fungerar bäst i. Ett viktigt komplement vid intervjuer och referenstagning.

Varför Hartman-Kinselprofilen?

Hartman-Kinselprofilen kan användas för flera syften; vid utveckling av ledare, medarbetare och team men också vid rekryteringar.

Profilen ger en bild av hur vi tänker och var vi lägger vårt uppmärksamhet. Den kunskapen är en viktig del i vår utveckling både som ledare och individ. Vi beter oss olika utifrån hur vi värderar situationer och aktiviteter.

I rekryteringar ger det dig information om vilka styrkor och svagheter en sökande har och vilka miljöer hen fungerar bäst i. Ett viktigt komplement vid intervjuer och referenstagning.

Tankemönster

Hur du tänker påverkar hur du kommunicerar och fattar beslut. En människa har mer än 40.000 tankar under en dag. Hur ofta gör du klartänkta bedömningar?

Rekrytering

Se bortom CV och intervju! Minimera risken för felrekrytering.

Vår Rekryteringsprofil ger dig inblick i kandidatens tankemönster, vilket avspeglar hur hen kommunicerar och fattar beslut. Du får hjälp att ställa rätt frågor vid intervju och referenstagning.