AXIOLOGI       RAPPORTER       HUR TÄNKER DU?       AXIOLOGER       FÖR KONSULTER       KALENDER       OM PRO4PRO   

Profile4Professionals Sweden AB

Profile4Professionals Sweden AB erbjuder företag, konsulter och enskilda personer interaktiva webbaserade och skräddarsydda verktyg för professionell och personlig utveckling. Metoden bygger på Formell Axiologi som gör det möjligt att kartlägga en individs unika tanke- och värderingsmönster. Syftet kan vara ledarutveckling och kompetensutveckling. För individen kan det vara både en personlig och en professionell utveckling, att bättre kunna hantera stress och andra svåra livssituationer eller att bättre kunna välja den personliga karriärinriktning där det egna tankemönstret kommer till sin rätt.

VD för Profile4Professionals är Marita Lekmo. Sedan 2002 samarbetar Profile4Professionals Sweden AB med Clear Direction på den svenska marknaden. > Läs mer


Profile4Professionals vision

Vår vision är att hjälpa människor att förstå sina tankemönster och vilka värderingsmönster det leder till. Profile4Professionals är främst inriktat på utveckling av individer i deras yrkesroller. Våra rapporter och utvecklingssystem hjälper människor att bättre förstå sig själva och andra.

Vår metodik är att certifierade, välutbildade axiopersonologer inom sina tillämpningsområden ska kunna ännu bättre hjälpa människor till insikt om hur deras tanke- och värderingsmönster skapar deras starka sidor. Vi utbildar och arbetar därför i partnerskap med erfarna konsulter som integrerar axiologisk metod och verktyg i egna tjänstekoncept.

Vi vill fortsätta att utveckla vår metodik med axiologiska metoder och koncept för en individualiserad ledarutveckling, livs- och karriärplanering, teamutveckling och medarbetarutveckling samt för speciella situationer tex konfliktlösning, stresshantering, rehabilitering mm.


© Profile4Professionals Sweden AB | Kungsgatan 29, 4 tr, 111 56 Stockholm | Tel: 08-525 051 33 | info@pro4pro.se
© 2014 Easy Business CMS by Easy Business Sweden AB | Logga in
Logga in
Användarnamn:
Lösenord:

Jag har glömt mitt lösenord