AXIOLOGI       RAPPORTER       HUR TÄNKER DU?       AXIOLOGER       FÖR KONSULTER       KALENDER       OM PRO4PRO   

Synen på jaget

"Inre Jag" är vad du känner inför dig själv. Det hanterar din självkänsla i vilken du ser dig som du är alldeles bortsett från vad du uträttar och uppnår (som är det Yttre Jaget) eller hur du lever upp till dina krav på dig själv (som är ditt Normativa Jag). Med tillräcklig självkänsla kan du lättare undvika att känna dig personligen påhoppad vid personlig kritik och bara se sådan kritik som ett resultat av den andres uppfattning och känsla.

"Yttre Jag" intresserar sig för hur du kommer att uppfattas om du gör något eller inte gör något och på vilket sätt du ska göra det. Detta är din medvetenhet om hur du vill uppfattas i olika sammanhang för att dina insatser ska få den påverkan du vill ha på din omvärld. Här finns bla din rollmedvetenhet. Ditt normativa jag har tex regelboken för vad du ska göra som chef, men detta tankecentra prövar konsekvensen i andras ögon av att du gör eller inte gör det som allmänt sett ska göras av en chef. Det intresserar sig för lämplig timing, på att "välja sina strider" och ser situationer som något man kan påverka på olika sätt. Med ett starkt "Ytttre Jag" skapas ledarens självtillit till sin förmåga att hantera olika situationer med andra människor.

"Normativt Jag" äger din regelbok för dig själv. Det är beskrivningarna av dina "måsten" som tydliggör vem du är jämfört med din uppfattning om hur du ska vara. Här finns regler för vad du ska göra och inte göra i olika situationer och vad som är rätt och fel i ditt eget beteende och förhållningssätt till din omvärld. Det intresserar sig för att du gör rätt saker enligt en genomtänkt plan och gärna inom ramen för dina mål och de åtgärder du tidsatt. Detta tankecentra kan därför också göra en plan för din framtid.


© Profile4Professionals Sweden AB | Kungsgatan 29, 4 tr, 111 56 Stockholm | Tel: 08-525 051 33 | info@pro4pro.se
© 2014 Easy Business CMS by Easy Business Sweden AB | Logga in
Logga in
Användarnamn:
Lösenord:

Jag har glömt mitt lösenord