AXIOLOGI       RAPPORTER       HUR TÄNKER DU?       AXIOLOGER       FÖR KONSULTER       KALENDER       OM PRO4PRO   

Axiologi - en vetenskap om tankemönster

Människor har olika sätt att tänka. Vissa fokuserar på detaljer, andra ser saker i sort. Någon tycker resultatet är viktigast, andra prioriterar vägen dit. Axiologin är en gren inom filosofin som kartlägger människors sätt att tänka. När du upptäcker hur ditt eget tankemönster ser ut förstår du både dig själv och andra bättre. Denna förståelse blir en språngbräda för att utvecklas som människa, både privat och i arbetslivet.


Ditt tankemönster avgör din ledarstil

Ditt tankemönster avgör din ledarstil

Du kanske inte tänkt på det, men det är ditt sätt att tänka som formar ditt ledarskap. För att bli en bra ledare måste du vara medveten om hur du upptar situationer runt omkring dig - i samtal, under möten och vid beslutsfattande. Axiologin är ett utmärkt redskap för att hjälpa dig förstå hur du tänker och hur du leder. Din Ledarrapport hjälper dig att använda dina tankecentra på ett balanserat sätt. >> Axiologi och ledarutveckling


Upptäck hur du tänker

Upptäck hur du tänker

Det är enkelt att få en bild av sitt sätt att tänka med hjälp av den axiologiska metoden. I bakgrunden finns en avancerad metodik som bygger på djup kunskap om människans tänkande, utvecklad av axiologer i snart 50 år. När du fått din personliga rapport ökar din medvetenhet och irriterande eller kompetenta drag hos dig själv eller andra, får sin förklaring. Men också skälen till din styrka. Det är utvecklande att göra en axiologisk resa! >> Läs vidare


© Profile4Professionals Sweden AB | Kungsgatan 29, 4 tr, 111 56 Stockholm | Tel: 08-525 051 33 | info@pro4pro.se
© 2014 Easy Business CMS by Easy Business Sweden AB | Logga in
Logga in
Användarnamn:
Lösenord:

Jag har glömt mitt lösenord