AXIOLOGI       RAPPORTER       HUR TÄNKER DU?       AXIOLOGER       FÖR KONSULTER       KALENDER       OM PRO4PRO   

Axiologins användningsområden

Axiologin kan användas som ett redskap för utveckling professionellt och personligt. Axiologin fungerar utmärkt som ett komplement och en fördjupning av andra metoder för utveckling.

Professionell utveckling

 • Ledarutveckling
 • Utveckling av ledarstilar
 • Utveckling av egen chefs- och ledarroll
 • Karriärutveckling
 • Kompetensutveckling i egen eller medarbetarnas yrkesroll
 • Mäta framgång i yrkesrollen som resultat av tanke- och värderingsmönster
 • Stresshantering
 • Utveckla förmågan till dialog i medarbetarsamtal
 • Utveckling av samarbetet i team
 • Konfliktlösning
 • Rehabilitering
 • Stöd i coachingprocessen

Personlig utveckling

 • Livs- och karriärplanering
 • Självkännedom; styrkor och svagheter
 • Fokusering
 • Stresshantering

© Profile4Professionals Sweden AB | Kungsgatan 29, 4 tr, 111 56 Stockholm | Tel: 08-525 051 33 | info@pro4pro.se
© 2014 Easy Business CMS by Easy Business Sweden AB | Logga in
Logga in
Användarnamn:
Lösenord:

Jag har glömt mitt lösenord