AXIOLOGI       RAPPORTER       HUR TÄNKER DU?       AXIOLOGER       FÖR KONSULTER       KALENDER       OM PRO4PRO   

Utbilda dig till axiopersonolog

Utbildning till axiopersonolog, dvs att kunna arbeta med kartäggning av individers tankemönster, finns tiil flera certifieringsnivåer. Varje år genomför vi två utbildningsomgångar för konsulter som vill nå cert nivå 2 vilket ger rätten att återföra och använda tre av våra rapporter, Karriärprofilen, Personprofilen och TeamDirectory. Utbildningen ges två gånger per år i Stockholmsområdet.

Utbildningen genomförs under två etapper under en tremånadersperiod, med mellanliggande uppgifter. Du får hjälp att placera in axiologin i ditt tjänstekoncept och utbildning fokuserar på tolkning av värderingsmönster och metodik för återföring. Vill du arbeta med våra mera utvecklade koncept så som Ledarprofilen, Samarbetsprofilen samt Team Directory behöver du genomgå ytterligare 2 dagars utbildning som startar en gång per år.

Om du bara behöver en översiktlig förståelse för metoden deltar du enbart under den första dagen av denna utblldning och har efter certifiering på nivå 1 rätt att arbeta med vår Karriärprofil.


Axiologin kompletterar & fördjupar

Axiologin kompletterar & fördjupar

Axiologin används både av ledar- och ledningsutvecklare samt coacher som ett redskap för självkännedom och utveckling av individer och team. Den axiologiska metoden fungerar bra som ett komplement till andra metoder på marknaden, tex Jung-baserade test. Axiologi är mycket användbart för utveckling av ledningsgrupper och arbetsgrupper samt vid terapeutiskt arbete. >> Läs mer här 


Utbildningsnivåer

Nivå 1
Under en dag får deltagaren en överblick över teoretisk bakgrund och praktisk användning. Den ger med viss komplettering behörighet att arbeta med den Axiologiska Karriärprofilen. Den är en utmärkt grund för att arbeta ihop med en axiolog med behörighet på högre cert nivå.

Nivå 2
Under tre dagar och med omfattande tillämpningsuppgifter får deltagaren kunskap om de olika rapporterna Karriärprofilen, Personprofilen samt TeamDirectory och tränas i att tolka axiologiska värderingsmönster och återföring av rapport-resultaten.

Nivå 3
Under två dagar tränas deltagaren i fördjupad tolkning och lär sig koncepten för våra utvecklingsprogram kopplade till Ledarprofilen och Samarbetsprofilen. Vi behandlar metodiken för beskrivning av yrkesroller och vad som skapar framgång resp problem i yrkesrollen. Deltagaren får tillgång till våra rapportformat: Ledarprofilen och Samarbetsprofilen.

Nivå 4
För de erfarna axiologer som vill ha en utökning av beräkningsgrunderna i axiopersonologin främst hur sättet att bedöma samverkar med den slutliga bedömningsförmågan av det som bedöms i varje dimension. Utbildningen ger också en allmän fördjupning av teorin bakom den Formella Axiologin. Behörighet på denna nivå ger rätten att även arbeta med Professional Profile.


Lämplig bakgrund

Sökande antas efter en prövning av både teoretisk bakgrund, praktisk erfarenhet och efter en bedömning att de inom de områden där de redan har praktisk erfarenhet kan använda de axiologiska rapporterna och utvecklingssystemen. Ett tidigare arbete som konsult inom HR-sektorn eller som chefsutvecklare eller inom rekrytering är ett plus. >> Läs mer om utbildningarna här

För närmare information om nästa utbildningstillfälle kontakta oss via mail info@pro4pro.se.


© Profile4Professionals Sweden AB | Kungsgatan 29, 4 tr, 111 56 Stockholm | Tel: 08-525 051 33 | info@pro4pro.se
© 2014 Easy Business CMS by Easy Business Sweden AB | Logga in
Logga in
Användarnamn:
Lösenord:

Jag har glömt mitt lösenord