AXIOLOGI       RAPPORTER       HUR TÄNKER DU?       AXIOLOGER       FÖR KONSULTER       KALENDER       OM PRO4PRO   

Axiologisk analys för framgång i yrkesrollen

I en framgångsrik organisation är tydligt definierade yrkesroller viktiga. Det måste finnas en gemensam uppfattning om vad olika yrkesroller går ut på, för att verksamheten ska nå sina mål. För att framgångsrikt utföra de uppgifter som ingår i yrkesrollen krävs en särskild situationsanalys. Hur individen gör detta visas i en kartläggning av personens tankemönster. Axiologin är därför ett träffsäkert redskap inför urval till interna eller externa utvecklingsprogram, för ökad självinsikt om förmågan i den egna yrkesrollen, vid rekrytering mm.


Ett exempel - Framgångsrika kundtjänstemän

Ett exempel - Framgångsrika kundtjänstemän

En axiologisk kartläggning av tankemönstret hos tex framgångsrika kundtjänstemän kommer att visa vilka tankecentra som är viktigast för att en kundtjänsteman på ett bra sätt ska kunna uppfatta den situation som uppstår i kontakten med kunden. Det finns en mängd regler för hur kunder ska bemötas och vilka befogenheter som kundtjänstemannen har. Men det finns en "inre kärna" som handlar om att med erfarenhetsbaserat omdöme uppfatta en situation på rätt sätt och göra det som leder fram till det önskade resultatet.

Det innebär att ibland måste kundtjänstemannen göra lite anpassningar och delvis bryta mot ett regelsystem för att uppnå det övergripande målet att få kunden mer nöjd. Därför handlar yrkesrollen också om olika medarbetares förmåga att anpassa sig till olika situationer. Allt detta kan utläsas i en axiologisk profil vid en rekryteringsprocess.

En axiologisk kartläggning av tankemönster hos framgånsgrika kundtjänstemän kommer också att visa vilka tankemönster kring det egna jaget som krävs för att kunna klara sig i svåra situationer där han kan bli personligen utskälld.

Framgång i olika yrkesroller uppstår till följd av tanke- och värderingsmönster som stämmer för uppgiftens krav. Sådana kartläggningar av framgångsrika medarbetare är särskilt vikigt när det krävs mycket lång utbildning och erfarenhet innan en medarbetare kan prestera på hög kvalitets- och effektivitetsnivå.


© Profile4Professionals Sweden AB | Kungsgatan 29, 4 tr, 111 56 Stockholm | Tel: 08-525 051 33 | info@pro4pro.se
© 2014 Easy Business CMS by Easy Business Sweden AB | Logga in
Logga in
Användarnamn:
Lösenord:

Jag har glömt mitt lösenord