AXIOLOGI       RAPPORTER       HUR TÄNKER DU?       AXIOLOGER       FÖR KONSULTER       KALENDER       OM PRO4PRO   
Personliga rapporter om ditt värderingsmönster

Personliga rapporter om ditt värderingsmönster

Ditt värderingsmönster går att kartlägga när du gjort en rangordning av påståenden om ditt sätt att se på dig själv och omvärlden. Detta görs under >> Hur tänker du? Ditt sätt att rangordna påståendena sammanställs och du får ta del av en personlig rapport i ett samtal med en av våra konsulter.

Det finns olika slags rapporter beroende på dina behov. Axiologisk personprofil är för dig som vill utvecklas personligen. Övriga profiler har att göra med din professionella roll, din utveckling som ledare eller din samarbetsstil.

Axiologisk Personprofil
En drygt 40-sidig rapport som ger dig en uppfattning om ditt vardagliga tankemönster och hur det förändras vid stress. Det ger en uppfattning om styrkor, möjligheter till missbedömningar och hur man kan utveckla ett mer balanserat tankemönster.

Axiologisk Karriärprofil
En drygt 20 sidors rapport som ger en summering av Ditt sätt att tänka och hur det påverkar dina karriärmöjligheter. Den ger information om vilken typ av jobb du skulle trivas bäst med och vilken omgivning och samarbetsform som gör dig mest effektiv.  

Axiologisk Ledarprofil
En drygt 60 sidig rapport speciellt designad för att få en förståelse för och att träna ledare i hur de tänker, fattar beslut och hur de blir effektivare på jobbet. Till profilen hör ett anpassat utvecklingsprogram via e-post under 6-9 månader. Profilen kan med fördel användas för utveckling av en ledningsgrupp och i  utvecklingsprogram för det personliga ledarskapet.

Axiologisk Samarbetsprofil
Även denna rapport är drygt 60 sidig och vänder sig i första hand till specialister eller andra i självständiga yrkesroller. Rapporten har ett utvecklingsprogram, utformat efter det individuella tankemönstret, i form av 13 e-lektioner under 6-9 månader.

Axiologisk Team Directory 
Rapporten analyserar teamets samlade tanke- och värderingsmönster och de enskilda medlemmarna separat. Den lämpar sig bland annat för utveckling av ledningsgrupper och vid konflikthantering.

Axiologisk Professional Profile (engelska)
Den här drygt 90 sidiga rapporten beskriver en ledares styrkor och begränsningar i sitt tankemönster och hur bla kommunikation och problemlösning kan utvecklas. Till rapporten är kopplat en 9 månaders anpassad personlig utveckling via e-post. Produkten finns på lättbegriplig engelska.

 

 


© Profile4Professionals Sweden AB | Kungsgatan 29, 4 tr, 111 56 Stockholm | Tel: 08-525 051 33 | info@pro4pro.se
© 2014 Easy Business CMS by Easy Business Sweden AB | Logga in
Logga in
Användarnamn:
Lösenord:

Jag har glömt mitt lösenord