Vår vision är att hjälpa människor att bli mer klartänkta genom att förstå sitt eget tankemönster. Då skapas förutsättningar för bra beslut, gott samarbete och tydligare kommunikation.